Можете да изберете дали да четете сайта в светла или тъмна тема

Кога и как са създадени първите хостинг и домейн? (кратка история на Интернет)

Кога и как са създадени първите хостинг и домейн? (кратка история на Интернет)

Кога и как са създадени първите хостинг и домейн и кой финансира това – или кратка история на Интернет.

В 21 век интернет е навсякъде – като въздуха. Все повече бизнеси се дигитализират, за да оцелеят в условията на ожесточена конкуренция. Електронната търговия взима връх в условията на пандемия. И много “обикновени” хора също създават свои блогове – лични или с кауза, чрез които взаимодействат с останалите.

Дори и не толкова запознатите знаят, че за да се създаде сайт – първо следва да се закупят домейн и хостинг. A в 21 век това може да се направи буквално с няколко клика на мишката.

Какво е хостинг?

Когато се използва понятието хостинг – в общия случай се има предвид уеб хостинг или една от услугите, чрез която Вашия сайт може да се визуализира на различни устройства – смартфони, персонални компютри и др.

Хостинг услугата дава възможност на хора и бизнеси да направят своя сайт достъпен за всички останали в Интернет.

За да бъде реализирана хостинг услугата (от английски: host – домакин), хостинг компанията наема сървъри в data център. На сървърите се съхраняват данните, необходими за да се визуализира сайта (изображения, видео, текст, софтуер и др.).

Data центровете са инфраструктурата, в която са разположени сървърите. За да функционират са необходими специфични условия, в това число електрозахранване, охлаждане, поддръжка, охрана, а също и много, много бърз интернет.

Софтуерът е друг компонент то хостинг услугата – от една страна това е операционната система, с която функционира сървъра, но също и различни други приложения, CMS, cPanel, защити, сертификати и др.

И не на последно място е човешкият фактор – екипът, който поддържа цялата система да функционира коректно, конфигурира новите акаунти и откликва на заявките за помощ или съдействие на собствениците на сайтове – клиенти на хостинг компанията.

Какво е домейн?

Домейн (от английски: domain – област, владение) е уникалното име, с което даден сайт се идентифицира в интернет, за да бъде зареден.

Зад всеки домейн стои IP адрес – низ от цифри, разделени с точка, например 91.198.174.192 – но би било трудно да запомним такъв адрес, например много по-лесно за запомняне е: divna.tech – думичките в името на домейна са говорящи.

Само, че за сървъра е по-удобно – името да се поднася с цифри и тук на помощ идва “преводач” или DNS сървър (Domain Name System), който да превежда на сървъра имената на домейни в IP адреси.

Домейните – съдържат име по избор – като “divna” и разширение, в случая – “tech”, коетое говорящо и за тематиката на сайта.

Най-авторитетните разширения, като .com, .org, .net, .bg и тн. са от първо ниво или TLD и са говорящи за съдържанието на сайта, предназначението му, аудиторията, локацията на посетителите и тн.

Всяко разширение има значение: .org е съкращение от organization (организация), .net от network (мрежа) и тн. Едно и също домейн име (като divna) може да се регистрира с различни разширения. Например – divna.com, divna.tech, divna.net, а заявяването на едно разширение не дава правото върху всички останали разширения, т.е. всяко едно TLD се регистрира поотделно.

Повечето потребители избират хостинг и домейн без да се и замислят, че тези услуги също са се развивали във времето или да си задават въпроса – как е започнало всичко или какво е било някога преди?

Kак и кога е създаден първият хостинг?

Еволюцията на хостинг услугите е свързана е с развитието на Интернет. Преди 30 години, през далечната 1991г., Националната фондация за наука (NSF) прави важна крачка, като дава възможност за трафик през своята мрежа NSFNET и за търговски цели. До този момент тя е била използвана основно за изследвателски и образователни цели.

През същата година публично достъпен става и проектът World Wide Web на Тим ​​Бърнърс-Лий и негови колеги от ЦЕРН. Познатата на всички абревиатура “www“, която предшества изписването на домейна в адресното поле, идва именно от “World Wide Web” (www.divna.tech), а в превод буквално означава паяжина, която опасва целия свят:

NSFNET се използва до 1995 г., а моделът на Berners-Lee става предпочитан метод за достъп до интернет, който използваме и до днес.

През 1995 г. интернет е бил използван от 16 милиона потребители (0,4% от общото население), докато 30 години по-късно – през 2015 г. броят им е 3,18 милиарда (43,4% от цялото население).

Приносът на NSF за еволюцията на интернет

Разбира се, наивно би било да се вярва, че всичко е стартирало изведнъж преди 30 години през далечната 1991 г. Има и предостория с още 30 години назад във времето. И като повечето прогресивни технологии, и тази е била разработвана с военни цели.

През 1969 г. Министерството на отбраната на САЩ стартира рзработването на ARPAnet – предшественика на Интернет. Изследователите, финансирани от ARPA, разработват много от протоколите, които все още се използват за повечето интернет комуникации. 

Няколко други агенции също разработват мрежи, за да могат техните изследователи да обменят и споделят данни. През 1981 г. Националната научна фондация (NSF) осигурява безвъзмездна финансова помощ за създаване на Компютърна научна мрежа (CSNET) за мрежови услуги, които да бъдат използвани от учените в университетите.

През 1985 г. NSF създава центрове със суперкомпютри и търси варианти как да бъдат свързани с изследователските центрове на университетите. През 1986 г. стартира NSFNET, която свързва центровете със суперкомпютрите с 56 000 бита в секунда – скоростта на съвременен компютърен модем. За кратко време, обаче, мрежата се претоварва и до 1988 г. нейните връзки са надстроени до 1,5 мегабита в секунда. 

С подкрепата на NSF, различни регионални изследователски и образователни мрежи, също се присъединяват към мрежата на NSFNET, и така обхвата на интернет в Съединените щати се разширява все повече.

Създаването на NSFNET е интелектуален скок. Това е първото широкомащабно внедряване на интернет технологии в сложна среда от много независимо управлявани мрежи. NSFNET дава тласък на интернет общността да реши техническите проблеми в резултат на бързо нарастващия брой компютри, както и други практически казуси.

NSFNET осигурява преноса на данни за изследователските и образователни институции безплатно. Междувременно броят на свързаните с интернет компютри нараства от 2000 през 1985 г. до над 2 милиона през 1993 г. За да се справи с нарастващия трафик на данни, през 1991 г. мрежата на NSFNET става първата национална мрежа от 45 мегабита в секунда.

През 1991 г. паралелно с развитието на центровете със суперкомпютри на NSFNET и NSF, нараства използването на персоналните компютри и стартира световната World Wide Web мрежа от Тим ​​Бърнърс-Лий и колеги от CERN, Европейската организация за ядрени изследвания, в Женева, Швейцария. 

NSFNET Traffic 1991, NSFNET магистралните възли са показани отгоре, регионалните мрежи отдолу, обемът на трафика е изобразен от лилаво (нула байта) до бяло (100 милиарда байта), визуализация от NCSA, използвайки данни за трафика, предоставени от Merit Network.

Центровете на NSF разработват много инструменти за организиране, търсене и навигиране през информацията, включително едно от първите широко използвани приложения на уеб сървъра

Но може би най-зрелищният успех е Mosaic – първият свободно достъпен уеб браузър, който дава възможност на уеб страниците да включват както графики, така и текст. Разработен е през 1993 г. от студенти и служители, работещи в Националния център за суперкомпютърни приложения (NCSA), и еподкрепен от NSF Университета на Илинойс, Урбана-Шампайн. 

За по-малко от 18 месеца NCSA Mosaic се превръща в предпочитания уеб браузър за над милион потребители и води до експоненциално нарастване на броя на уеб сървърите, както и на уеб сърфистите. Mosaic е предшественик на съвременните браузъри като Microsoft Edge, Google Chrome, Opera и др.

В периода от 1993 до 1998 година, нарастващата популярността и ефективност на Интернет мотивират редица бизнеси да изградят свои собствени мрежи. С нарастване на броя на частните доставчици, през 1993 г. NSF отправя апел за нова архитектура на Интернет, която в голяма степен остава в сила и до днес.

В резултат на това през 1995 г. NSF сключва договори за три точки за достъп до мрежата. Постигната е свързаност между търговските мрежи и един арбитър за маршрутизиране с регламентиран ред по отношение на трафика в Интернет. 

В допълнение, NSF подписва споразумение за сътрудничество за създаване на следващото поколение високо-производителна Backbone Network Service. През април 1995г. мрежата на NSFNET е изведена от експлоатация.

Регистрация на първите домейни

В годините след NSFNET, NSF продължава да дава насоки за развитие на Интернет, особено в началото, когато растежът е бурен. Най-видимият и най-спорен компонент на интернет прехода е регистрацията на имена на домейни. 

Регистрацията на имена на домейни свързва низ, който може да се чете от хора (като „nsf.gov“), с адреси на Интернет протокол (IP), които компютрите използват, за да се локализират един друг.

Министерството на отбраната финансира усилията за ранна регистрация, тъй като повечето регистранти са военни потребители. До началото на 90-те години – по-голямата част от новите регистрации са били на академичните институции.

По тази причина Федералният съвет за мрежи (група правителствени агенции, участващи в работата в мрежа) изисква NSF да се ангажира за невоенна регистрация в Интернет. През 1993 г. вече са регистрирани 7500 имена на домейни, и NSF възлага възлага изпълнението на услугата за петгодишен срок.

През 1995г. има бум на желаещите да се регистриват в Интернет (97% за бизнес цели) и през септември 1995 г. NSF упълномощава NSI да начислява такса за регистрация на име на домейн. До този момент NSF субсидира разходите за регистрация на всички имена на домейни и около 120 000 домейни са регистрирани безплатно. През септември 1998 г., когато споразумението на NSF с NSI изтича, броят на регистрираните имена на домейни надвишава 2 милиона.

През 1998 г. е поставен края на пряката роля на NSF в Интернет. Точките за достъп до мрежата и функциите на арбитър за маршрутизация са прехвърлени към бизнеса. След дълго обсъждане, Националната администрация за телекомуникации и информация на Министерството на търговията официално подписва споразумение с неправителствената интернет корпорация за присвоени номера и имена (ICANN) за надзор върху регистрацията на имена на домейни. Днес всеки може да регистрира име на домейн чрез редица акредитирани от ICANN регистратори.

Кога хостинг и домейн услугите стават по-достъпни и масови?

Кога хостингът става масов - Geo Sites Yahoo

През ноември 1994 г. Дейвид Бонет и Джон Резнер стартират проекта Beverly Hills Internet (малка компания за уеб хостинг и разработки в Южна Калифорния), преименуван на 15 декември 1995г. на GeoCities.

Компанията създава своя уеб директория с 6 квартала (градове или общности), организирани тематично – “Колизеум”, “Холивуд”, “RodeoDrive”, “SunsetStrip”, “WallStreet” и “WestHollywood”. 

В средата на 1995 г. компанията дава възможност на потребителите (“Homesteaders”) да създават безплатно страници в рамките на тези квартали. В процеса на регистрация, новите членове избират към кой квартал желаят да се присъединят. 

Избраният квартал става част от уеб адреса на потребителя, заедно с последователно присвоен номер на “уличен адрес”, за дабъде URL адреса уникален (например “www.geocities.com/RodeoDrive/16”). 

С развитието на проекта са добавени чат, табла за съобщения и други елементи на „общността“, които спомагат за бързия ѝ растеж. Броят на общностите, а и на потребителите се увеличават, а месечно се преглеждат милиони страници.

Сред популярните общности са:

  • Broadway: Театър и сценични изкуства
  • CapeCanaveral and Lab: Наука, технологии, инженерство, математика и авиация
  • CapitolHill: Политика
  • CollegePark and Quad: Университетски живот
  • Pentagon: Военен
  • Tokyo: теми, свързани с Далечния изток, включително аниме
  • Виена: Балет, класическа музика и опера
  • WallStreet: Бизнес и финанси
  • WestHollywood: Гей, лесбийки, бисексуални и трансджендър теми

Geosites става третия най-посещаван сайт през 1999 г., а на 28 януари 1999 г. компанията е придобита от Yahoo!. Практиката с “градовете” е преустановена. Вместо това в URL адресите сe използват “Yahoo! имената на потребителите”.

Услугата е прекратена за САЩ на 26 октомври 2009г. с над 38 милиона страници, а за Япония (GeoCities Japan) съществува до 31 март 2019г.

Домейн и хостинг през 2021г.

Към днешна дата се регистрират изключително много домейни, а не всички се използват. някои се запазват, за да не бъдат използвани от конкуренцията, други за бъдещи проекти, които така и не биват регистрирани, а трети с цел продажба.

През първото тримесечие на 2021г. са регистрирани 363,5 милиона домейна, което е 3,3 млн. по-малко в сравнение с 2020г. За сметка на това ръст има на регистрираните домейни с разширения .com и .net.

Източник

Най-голям е делът на регистрираните домейни с разширение .com – 154,6 мли или над 40% от общия брой.

Източник: ZookNIC, Q1 2021; Verisign, Q1 2021; Centralized Zone Data Service, Q1 2021

Разрезът по държави е индикативен в кои региони има най-голяма активност през тримесечието, което е обвързано и с броя му и с икономическата активност в страната:

Източник: Source: ZookNIC, Q1 2021

През 2021г. се предлагат разнообразни хостинг услуги, сред които споделен уеб хостинг, WordPress хостинг, e-mail хостинг, файлов хостинг, виртуалният сървър (virtual private server – VPS), dedicated хостинг или нает сървър, облачен сървър, риселър хостинг.

Има множество компании, които са в ожесточена конкуренция – сред популярните български са Jump, ICN, Superhosting, ns1 и други. Този сайт се хоства с услугата WordPress хостинг срещу 102 лв. годишно.

Ако сега направите миграция на сайта си от друг хостинг към Jump.BG – компанията ще Ви компенсира за месеците, които остават по плана Ви на текущия хостинг.

Total
10
Shares
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Total
10
Share