Можете да изберете дали да четете сайта в светла или тъмна тема

Starlink – сателитен интернет от SpaceX (Илон Мъск) – как да поръчате и колко струва?

Сателитен интернет Starlink от SpaceX на Илон Мъск - как да поръчам
Сателитите Starlink преминават над Уругвай на 7 февруари 2021 г. (Снимка от MARIANA SUAREZ / AFP чрез Getty Images)

Starlink е проект на компанията SpaceX на Илон Мъск за сателитен интернет чрез система от множество малки спътници в ниската околоземна орбита, работещи в комбинация с наземни приемо-предаватели.

Границите на ниската околоземна орбита не са точно дефинирани, но се приема, че това е диапазонът между атмосферата и радиационните пояси с височина до 2000 км, като обектите в нея са с орбитален период до 128 минути или правят поне 11.25  пълни орбити дневно.

В ниската околоземна орбита най-често се изстрелват спътници за наблюдение на земната повърхност. За комуникация със Земята те могат да използват и по-слаби сигнали, а закъснението на сигнала е по-малко, отколкото при сателитите в по-висока орбита.

На визуализацията по-долу можете да прегледате спътниците в ниска и средна околоземна орбита със съответната отдалеченост и орбитално време.

сателити в орбита - starlink-spaceX
Източник: wikipedia

Името Starlink е вдъхновено от романа на Джон Грийн – “Вината в нашите звезди“.

Проектът Starlink за сателитен интернет стартира през януари 2015 година с амбицията да покрива 50% от трафика за комуникации и 10% от инернет трафика в градовете с висока плътност. Първоначалните планове включват ангажирането на 60 инженера и персонал от 1000 души до 2018г.

Година по-късно, през януари 2016 г. компанията оповести публично плановете си да създаде два прототипни сателита, които да изстреля до края на годината, както и мрежа от спътници, които да функционират през 2020 г.

Първите тестови прототипи действително бяха разработени още през октомври 2016 г., с идеята да бъдат в орбита през 2017г., но това бе отложено във времето. Проектираните към този момент съоръженията изискваха потребителите да използват в домовете си скъпо и сложно за инсталиране оборудване, което би направило услугата по-недостъпна.

По тази причина, като следващ етап, вместо изстрелване на пилотните сателити, компанията се фокусира върху разработване на по-достъпно: по-евтино и лесно за монтиране – домашно оборудване.

Ракета Falcon 9 със 60 сателита Starlink. Източник: SpaceX

Първите два прототипни сателита (Tintin A и B) бяха изстреляни за тестови полет на 22 февруари 2018 г. на височина 514 км и останаха на орбита до 1 септември 2018г (около 6 месеца).

На 24 май 2019г. бяха изстреляни още 60 спътника Starlink на височина 440–550 км за тестване на различни аспекти на мрежата, както и извеждането им от орбита. Те не разполагаха с планираните възможности за сателитна връзка и комуникираха само с антени на Земята.

Любител от Холандия заснема движението им, като броеница от ярки светлини на небосклона:

Цялото видео – можете да изгледате по-долу:

В рамките на следващите пет седмици – 3 от сателитите се повреждат, а 4 месеца по-късно – до 17 септември останалите са изведени от орбита или са свалени на много по-ниска такава.

На 11 ноември 2019г. са изстреляни първите “оперативни” сателити Starlink (v1.0), с увеличена маса от 260 кг (всеки) и антени от Ka-лентата. Изведени са по кръгова орбита на около 290 км височина, от която сами достигат до целевите 550 км височина (с което се намаляват разходите по проекта).

На 7 януари 2020г. отново са изстреляни 60 сателита, но един от тях – наречен DarkSat има експериментално покритие с по-ниска отражателна способност, за да не смущава наземните астрономически наблюдения.

На 29 януари 2020г. са изстреляни нови 60 сателита, а на 17 февруари 2020г. поредните 60 сателита за първи път са освободени в елиптична орбита (212 × 386 км).

На 18 март и 22 април 2020г. се изстрелват по още 60 спътника, а на 4 юни 2020г. един от сателитите с името VisorSat разполага със сенник за намаляване на въздействието върху наземните астрономически наблюдения.

На 13 юни 2020г. са изстреляни 58 сателита и 3 лаборатории Planet -- SkySats, а на 7 август 2020г. всички сателити са със сенника, тестван на 4 юни 2020г..

Периодично – веднъж на 2 седмици – в орбита 550 км се извеждат по нови 60 сателита, като броят им към 7 април 2020г. е 1445, от които в орбита са 1378.

За периода от 2016г. до момента – съоръженията, сателитите, технологиите и архитектурата на системата се усъвършенстват непрекъснато.

2015 – 2017г.

През ноември 2016 г. SpaceX подава заявление до Федералната комисия за комуникации (FCC) за „сателитна система с не-геостационарна орбита (NGSO) във фиксираната спътникова служба, използваща Ku- и Ka- честотни ленти“.

През март 2017 г. SpaceX подава ново заявление до FCC за изграждане на втори орбитален слой от над 7500 бр. “V-лентови спътници в не-геосинхронни орбити за комуникационни услуги”. Този електромагнитен спектър до момента не се използва масово за комуникационни услуги. 

Съгласно второто заявление от март 2017г., системата включва два орбитални слоя:

 • 4425 сателита в диапазоните K a и K u и орбита с височина до 1200 км
 • 7518 сателита в диапазона V и орбита 340 км, наречени VLEO (много ниска околоземна орбита).

Плановете на SpaceX са необичайни в два аспекта:

 • компанията възнамерява да използва малко употребяваната V-лента на  комуникационния спектър
 • сателитите са с необичайно ниска ниска орбита от ~ 340 км надморска височина, където атмосферното съпротивление е високо и води до кратък орбитален живот.

Съгласно плана на SpaceX от март 2017 г., сателитите за лентите Ka / Ku в първия слой следваше да бъдат изстреляни през 2017 г. и 2018 г., а оперативните сателити през 2019 г. Изграждането на цялата система от 4400 спътника на височина до 1200 км не се предвиждаше да завърши до 2024 г.

В периода 2015–2017 г. възникна известно противоречие с регулаторните органи относно лицензирането на комуникационния спектър за тези големи системи от спътници.

Традиционното и историческо регулаторно правило за лицензионния спектър позволява на сателитните оператори да изстрелят и само един космически кораб (а не всички планирани), за да блокират използването на ценен радиочестотен спектър в продължение на години.

До 2017 г. срокът определен от FCC за изграждане на цялата система (съобразно условията за лицензиране) бе 6 години. В средата на 2017г. Международният съюз за далекосъобщения (ITU) (Международният регулатор) предложи насоки, които да не са толкова ограничаващи.

През септември 2017 г. и Boeing, и SpaceX подадоха искане до FCC на САЩ за отмяна на шестгодишното правило, но им бе отказано. През 2019 г. FCC въведе ново правило, според което половината от сателитите в системата следва да бъдат в орбита до шест години от издаване на лиценза, а цялата система в рамките на девет години.

2018 – 2019г.

През ноември 2018 г. SpaceX получи одобрението от FCC на САЩ за изграждане на втория слой от 7 518 сателита в малко употреняваната V-лента на комуникационния спектър на височина от 335 км до 346 км – под Международната космическа станция.

Другият слой, с издадено разрешение през 2016г. включва 4 425 спътника в честотните ленти K a и K u на височина от 1110 км до 1325 км – доста над Международната космическа станция .

През ноември 2018 г. SpaceX отправи ново искане до Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) за изменение на първоначално издадения лиценз – 1600 от 4425 сателита с диапазон Ka- / Ku, одобрени за експлоатация на 1150 км да бъдат на по-ниска орбита – 550 км.

Тези сателити биха могли ефективно да работят в трета орбитална обвивка на височна 550 км, докато по-високата (1200 км) и по-ниската (340 км) орбити да бъдат използвани на по-късен етап.

FCC одобри искането през април 2019 г., като разреши поставяне на близо 12 000 сателита в три орбитални слоя:

 • първи слой: 1600 сателита от спектъра Ku- и Ka на 550 км височина
 • втори слой: 2800 сателити от спектъра Ku- и Ka на 1150 км височина
 • трети слой: 7500 спътника от V-спектъра на 340 км височина

Така през 2019г. са предвиждаше да има 12 000 сателита, с опция на по-късен етап да бъдат до 42 000.

През юни 2019 г. SpaceX подава молба до FCC за лиценз за тестване на 270 наземни терминала – 70 в цялата страна и 200 в щата Вашингтон в домовете на служители на SpaceX, и експлоатация на антена на борда на самолет от четири летища в САЩ; както и пет места за изпитване земя-земя.

2020 – 2021г.

През април 2020 г. SpaceX отново внася искане за промяна на архитектурата на системата Starlink със заявление до Федералната комисия по комуникациите (FCC), за да експлоатира повече сателити на по-ниски орбити в първата фаза, както следва:

 • 1 слой: 1440 сателита на 550 км при наклон 53.0°.
 • 2 слой: 1440 сателита на 540 км при наклон 53,2°.
 • 3 слой: 720 сателита на 570 км при наклон 70°.
 • 4 слой: 336 сателита на 560 км при наклон 97,6°.
 • 5 слой: 172 сателита на 560 км при наклон 97,6°.

Промяната засяга 2825 спътника, за които вече има разрешение за ползване в по-високи орбити между 1110 km и 1325 km – в орбитални равнини, наклонени на 53,8°, 70,0°, 74,0° и 81,0°. Съгласно искането за промяна, те ще се ползват в диапазона Ku-band и Ka-band на височини между 540 km и 570 км при наклони 53,2°, 70,0° и 97,6°.

Без промяна остават плановете за извеждане на 7500 V-лентови сателити в орбита около 345 км.

През юни 2020 г. SpaceX кандидатства в Съединените щати за използване на E-лентата в системата Gen2.

Очаква се системата Starlink от 2-ро поколение да включва до 30 000 сателита и да осигури пълно глобално покритие.

През юни 2020 г. SpaceX подаде заявление до канадските регулаторни органи за лиценз за предлагане на високоскоростни интернет услуги на Starlink в Канада.

Какво са Ku- и Ka- честотни ленти?

Във връзка със сателитите – най-често се използват L-, Ku-and Ka-честотите – към и от спътника.

 • L-лентата използва честоти в диапазона от 1 до 2GHz
 • Ku-лентата използва честоти в диапазона от 12 до 18GHz и
 • Ka-лентата използва честоти в диапазона от 26.5 до 40GHz

„Ku“ идва от немското „Kurz unten“ – немски за групата точно под „късите“ или K-band. Съответно „Ka“ идва от „Kurz above“ – над късите. Ku е ниския диапазон на първоначалната К лента на НАТО K, която беше разделена на три ленти (Ku, K и Ka) поради наличието на пика на резонанса на атмосферните водни пари при 22,24 GHz, (1,35 cm), който направи средния сегмент неизползваем за предаване на далечни разстояния.

Какво са E-честотният спектър и V обхвата?

E-честотният спектър е между 71-76 Ghz и 81-86 Ghz, а V обхвата  – между 57-64 GHz. Чрез тях могат да се предават данни със светкавични скорости около 1000 мегабита в секунда.

Как да заявим сателитен интернет?

За да заявите сателитен интернет – следва да посетите сайта – https://www.starlink.com/

На началния екран следва да изпишете адреса, за който желаете да ползвате сателитен интернет:

Ако желаете да използвате сателитен интернет в някое малко селце, махала или населено място без административни адреси – системата няма да може да Ви идентифицира. Но за такива случаи, можете да използвате т.нар. “Plus Code with City”.

За да намерите т.нар. “Плюс код с град”, който да въведете на сайта, следва да използвате приложението Google Maps. Ако сте на телефон – отворете го, и в полето за търсене – въведете желания адрес или населено място. Поставете пин върху мястото, задръжте с пръста си върху него и след това – плъзнете по екрана от долу нагоре.

Нагледно е показано в следното видео:

Сателитен интернет Starlink от SpaceX - как да поръчаме (Plus Code with City)?

С въвеждане на “плюс кода” ще видите опции от възможни местоположения:

Избирате “вярното”, след което бутонът за поръчка ще бъде активен:

Следва пояснение, че за желания регион се предвижда покритие през 2022г., като приоритетно право да ползват сателитетн интернет ще имат тези, които са се регистрирали най-рано:

За да бъде направена поръчката – следва да бъдат заплатени 99 щатски долара, които са напълно възстановими, ако се откaжете.

Колко струва използването на сателитен интернет?

За да използвате сателитен интернет следва месечно да заплащате таксата от $99 и еднократно да заплатите $500 за оборудването, което ще инсталирате в дома си. То включва сателитната антена Starlink, Wi-Fi рутер, трипод, захранващ адаптер и упътване за употреба:

Към момента – сателитния интернет на Starlink може да се използва най-вече в Северна Америка, но компанията планира да осигури глобално покритие през 2022г., както видяхте и в България.

Колко бърз е сателитният интернет? С какви скорости на download и upload?

Към момента сателитният интернет Starlink осигурява скорост на изтегляне (download) от 80Mbps до 150Mbps и около 30Mbps за upload (по данни от потребители). Латентността е около 30 милисекунди, колкото и при наземния интернет. 

SpaceX планират през 2021г. да постигнат скорост на изтегляне (download) до 300 Mbps, а латентността да бъде понижена до 20ms с изстрелване на още сателити.

Дългосрочната цел на компанията е да експлоатира хиляди сателити и осигуряване за скорост на изтегляне от 1Gbps до 10Gbps.

Слайд от презентацията.

Има ли сателитен интернет в студено време или дъжд?

Сателитната антена Starlink е проектирана така, че да работи при ниски темпертури и влажен климат. За целта в нея е вграден нагревател, за да не се допуска обледяване.

Потребител в Орегон споделя, че не е имал проблеми с дъжда. Най-дългото прекъсване е било за около минута.

Въпреки това, SpaceX съветват потребителите да пазят сателитната антена от сняг, за да се гарантира качеството на сигнала.

На сайта на компанията в раздела за често задавани въпроси е направено следното уточнение: „Силният дъжд или вятър могат да повлияят на вашата сателитна интернет връзка, което може да доведе до по-ниски скорости или прекъсване.“.

Концептуално, SpaceX се фокусира върху осигуряването на стабилна и надеждна интернет връзка в региони, които са отдалечени с бавна или ненадеждна интернет свързаност. Логично и на такива региони да бъде даден приоритет. Междувременно, конкуренцията в големите населени места е голяма и там можете да използвате интернет на много по-достъпна цена, а може би и с по-висока скорост.

Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск посочи, че ще се стреми да осигури интернет не само за безлюдни райони, но и в населени места. „Starlink е чудесен за ниска до средна гъстота на населението, но не и за градски условия с висока плътност “, каза той пред Джо Роган в интервю през февруари.

Да, в YouTube можете да намерите множество видеоклипове на потребители на Starlink, които играят игри като Counter-Strike: Global Offensive. Може да има известно забавяне, особено когато връзката се прехвърля от един сателит на Starlink към друг, но все пак може да се играе.

Can You Game on STARLINK INTERNET? (speed test, Gaming)

Потребителите споделят, че сглобяването, инсталирането и настройването отнемат около пет минути, без да е необходим техник. Важно е сателитната антена да има ясен изглед към небето. Е, ако решите да поставите антената на покрива – ще са Ви нужни повече от 5 минути.

В помощ на потребителите, SpaceX са разработили мобилното приложение за Starlink (за iOS и Android ) с опция за анализиране на „зрително поле“ чрез камерата на телефона. Целта е да се намери оптималния изглед към небето около дома ви.

Препоръката в често задаваните въпроси е следната: „Поставете сателитната антена на възможно най-високото и безопасно място с ясна гледка към небето. Желателно е наоколо д аняма много високи дървета или сгради.“. Важно е и уточнението, че с увеличаване на броя на сателитите, ограниченията на зрителното поле ще намаляват.

Можете да изгледате unboxing видео на комплекта за сателитен интернет Starlink във видеото по-долу от 7:00 (седмата минута).

В комплекта са сателитната антена Starlink, трипод, безжичен рутер с футуристичен дизайн, захранващ адаптер, в който се включват и антената и рутера (устройствата са свързани в кутията) и инструкции за употреба.

I took SpaceX's Starlink 'Dishy' to my cousin's farm!

Доколкото разбирам от видеото на Jeff – сателитната антена може да се използва в рамките на определено разстояние от адреса, за който е заявена, и според неговия опит – то е по-малко от 100 км, но все още не е уточнено колко точно.

Може ли да се използва старото оборудване на Tooway?

Ако сте стигнали до тук – вероятно вече знаете отговора – не може. За да използвате сателитния интернет на Starlink – следва да закупите комплекта, който видяхте по-горе.

Светлинно замърсяване

Светлинното замърсяване и космическите отломки са сред темите, по които се работи активно във връзка с изстрелването на спътници.

Светлинното замърсяване е в резултат на светлината, която отразяват сателитите, която пречи за наземните астрономически наблюдения. Във връзка с това на 7 януари 2020г. бе изстрелян сателита DarkSat с експериментално покритие с по-ниска отражателна способност, за да не се смущават наземните астрономически наблюдения.

Сигнално замърсяване в 333-секундно изображение с експозиция, направено от четириметровия телескоп Blanco в 
Междуамериканската обсерватория Cerro Tololo .

Изображението по-горе е от 4-метровия телескоп Blanco в Междуамериканската обсерватория Cerro Tololo (CTIO) с експозиция 333 секунди, направено от астрономите Клара Мартинес-Васкес и Клиф Джонсън) и съдържа 19 светлинни следи от сателити Starlink през ноември 2019 г.

Замърсяване с космически отломки

Големият брой сателити в орбита създава дългосрочна опасност от натрупване на космически отломки и сателитен сблъсък, който да предизвиква явлението, известно като синдром на Кеслер. Условно можете да си го представите, като пинбол между всички спътници на Земята, което да ги изведе то строя.

SpaceX, OneWeb и Boeing имат планове за свеждане до минимум на космически отломки, които представят на FCC, като подават заявленията си за лицензиране. Още през 2017г. SpaceX се ангажираха, че “ще приложат оперативен план за планирано извеждане от орбита на сателитите към края на техния полезен живот (около пет до седем години) доста по-бързо от изискванията на международните стандарти” (около година след приключване на мисия).

Международните стандарти изискват сателитите да бъдат извадени от орбита до 25 години след края на живота им. Според експерти в областта, този срок следва да бъде актуализиран, т.е. съкратен, тъй като той е разработен в началото на века, преди масовяи бум на спътниците в орбита.

А Вие бихте ли използвали сателитен интернет?

Следва продължение…

Total
73
Shares
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Total
73
Share