Можете да изберете дали да четете сайта в светла или тъмна тема

В кои държави криптовалутите не се облагат с данък?

В кои държави криптовалутите не е облагат с данък

Доходът от продажба на биткойни няма да се облага с данък в Ел Салвадор от 13 септември 2021 г. С тази инициатива държавата цели да привлече чуждестранни инвеститори и да подкрепи използването на ВТС в страната, като законно платежно средство.

Малко държави, обаче, биха последвали примера на Ел Салвадор. В световен план няма единен подход по отношение на данъчното облагане на криптовалутите. В Русия правилата за регулиране на крипто валутите се затягат. Добивът на криптовалути ще бъде третиран, като предприемаческа дейност. А в други държави, доходите от търговия с криптовалути не се облагат изобщо.

Някои държави активно подкрепят криптовалутите, докато други защитават интересите на инвеститорите. В редовете по-долу ще направм обзор на държавите, в които дейностите свързани с криптовалутите, не се облагат с данъци.

Швейцария – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Швейцария е европейски лидер по отношение на регулаците на крипто валутите. Кантонът Цуг е особено благоприятна юрисдикция за стотици блокчейн компани. Интересно е, че жителите на столицата на региона могат да плащат комунални услуги и данъци в биткойни (BTC). 

Няколко жители на кантона Chiasso и град Zermatt в кантона Valais последваха примера на Zug. На SIX Swiss Exchange могат да се търгуват борсови продукти за криптовалути (ETP) от 2019 г. и от септември е добавена и търговия с крипто. 

Криптовалутите в Швейцария са напълно законни и се считат за един от видовете активи. Те трябва да бъдат декларирани, но физическите лица не се облагат с данък върху печалбата от тях. Облагаеми са транзакциите на търговците, добивът, както и плащанията за услуги и стоки с криптовалути.

Германия – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Германия има законодателство в областта на криптовалутите. Това е чудесен пример как един сектор може да бъде контролиран, за да му се помага да расте, вместо да бъде саботиран.

Германският федерален орган за финансов надзор (BaFin) счита цифровите валути за финансови инструменти, а токените, разпределени по време на продажбите на токени, се третират аналогично на ценните книжа. 

От 2019 г. блокчейнът е включен в националната стратегия за технологична подкрепа. Местните банки позволяват на клиентите да купуват криптовалути, а от края на миналата година в Германия са разрешени емитирането и търговията с токенизирани акции.

Инвеститорите са задължени да декларират своите цифрови активи. Ако потребител е притежавал даден актив повече от година или е получил по-малко от 600 евро от него, няма да бъде обложен с данък при продажбата му. Така, ако инвеститор купи BTC днес и ги продаде утре с печалба 599 евро, то няма да бъде обложен с данък. Ако купи BTC, и ги продаде година по-късно с печалбата 10 000 евро, също няма да бъде начислен данък. ДДС също не се начислява при търговия с криптовалути. 

Но тези предимства са привилегия само за физическите лица. Компаниите плащат корпоративен данък върху всеки доход от криптовалути в съответствие с данъчното облагане на търговията със стоки. 

Германия е чудесно място за крипто инвеститори, които са граждани на ЕС. Те могат да се преместят в страната и само след 6 месеца да се възползват от привилегиите на немското данъчно законодателство, за да спестят много от данъци при търговия с криптовалута. 

Португалия – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Португалия е може би най-благоприятната крипто-юрисдикция в Европа. Властите разглеждат цифровите активи като алтернативни платежни инструменти, подобно на бартерните транзакции. Поради тази причина жителите на страната могат свободно да ги купуват и продават, както и да плащат с тях за стоки и услуги. 

Формално крипто компаниите и добивът не се регулират по никакъв начин – няма такова законодателство в страната. Но правителството изисква крипто платформите да идентифицират потребителите си и да съобщават за подозрителни транзакции. Португалските власти планират да въведат регулации за крипто стартъпи.

През 2017 г. Португалия отмени данъка върху капиталовите печалби и търговията с криптовалути за физически лица и частни търговци. Търговията с крипто не се облага и с ДДС. Блокчейн компаниите плащат ДДС и данък върху дохода в размер до 35%. 

Словения – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Словения е сред страните с най-благоприятна атмосфера за криптовалути в Европа. През 2020 г. година плащания с крипто се приемаха в над 1000 обекта – кафенета, ресторанти, хотели и фризьори, и др. Дигиталните валути се третират като виртуални активи. 

В Словения данъчното законодателство за крипто третира по различен начин физическите и юридическите лица. Физическите лица не плащат данък при продажбата на своите цифрови активи, дкато юридическите лица плащат корпоративен данък за всяка транзакция. 

Но ако физическите лица получават криптовалута, като плащане за стоки или услуги, те също трябва да платят данък върху този дохода. Добивът и жетоните, получени по време на ICO и приравнени към ценни книжа, и се облагат с данък до 50%. 

От края на 2020 г. Словения обсъжда въвеждането на специализирано законодателство за данъчното облагане на криптовалутите, но все още няма съответния законопроект. 

В края на август Словенският данъчен орган предложи 10% данъчна ставка за покупки на стоки и услуги за криптовалути или за конвертиране на цифрови валути във фиатни пари. И с данък не се облага печалбата, а сумата, която потребителят получава в банковата си сметка, когато купува или конвертира виртуална валута в пари.

Беларус – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Беларус също е сред благоприятните юрисдикции за крипто. Цифровите валути бяха озаконени през 2017 г. В Минск има регулаторен оргън, Парк на високите технологии, където физическите лица могат да търгуват с криптовалути или да ги добиват без никакви ограничения. 

Жителите на страната могат да не плащат данъци върху транзакциите с криптовалути до 1 януари 2023 г. След тази дата цялата сума от продажбата на цифрови активи ще се облага с данък. И няма значение на каква стойност са продобити криптовалутите – данъкът се начислява върху сумата, получена от продажбата. 

Към момента не е необходимо да декларирате криптовалутите – те не подлежи на данъчно облагане. Но в случай на големи покупки със средства, получени от продажбата на цифрови активи, данъчните власти могат да изискат информация за техния произход. Поради това се препоръчва – декларациите да се подават коректно. Крипто борсите в Беларус издават всички сертификати, необходими за данъчните власти. 

Малта – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

През 2018 г. властите на Малта планираха да превърнат страната в „блокчейн остров“ – юрисдикция, която облагодетелства криптовалутите. Тогава и управлението на големи крипто борси, като Binance, се преместилха в страната. 

Но през юни 2020 година държавата промени своята политика по отношенеи на крипто и регулацията в сектора бе осезаемо затегната. Като следствие – съвсем очаквано – крипто компаниите започнаха да напускат страната. В каква посока ще се обърне курсът на малтийското правителство по отношение на блокчейн сектора все още не е известно. 

В Малта крипто активите се считат за виртуални активи с валутни функции: жителите могат да плащат с тях и да съхраняват спестяванията си в тях. След продажбата на криптовалути не се плаща данък върху дохода. Изключение правят търговците и миньорите – те плащат данък върху дохода в размер от 0% до 35%.

Местните регулатори разделят цифровите активи на обикновени криптовалути, като биткойни; и жетони, които допълнително се подразделят на финансови и обслужващи. Конвенционалните криптовалути („монети“) се определят от данъчното законодателство като аналогични на традиционните фиатни методи на плащане. 

Токените, от друга страна, имат функции, които ги правят сравними с класическите ценни книжа: очакване на печалба, зависимост на дохода от действията на емитентите и т.н. Следователно доходът от такива жетони е еквивалент на дивиденти – върху него трябва да се плати съответния данък. 

Гибралтар – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Гибралтар е микродържава в южната част на Испания. Финансовият пазар е водещият сектор в страната. Там са базирани централните офиси на големи международни банки, инвестиционни фондове, брокерски фирми и стартиращи компании в блокчейн. 

От 2018 г. в криптовалутите са обект на регулация, която изисква крипто компаниите да получат лицензи за работа, да идентифицират потребителите, и да проследяват техните операции.

Страната има ниско данъчно облагане за всички активи. А дългосрочните инвеститори в криптовалути не плащат данък върху продажбата им. Изключение правят търговците на криптовалути, които плащат 10% данък върху дохода. 

Малайзия – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

В Малайзия криптовалутите са напълно легален актив, който се регулира от местното законоателство. Правният им статут, обаче, все още не е ясно дефиниран. Те се признават от различни отдели като активи, след това и като собственост и ценни книжа. 

“Обикновените крипто инвеститори” не се облагат с данък след продажбата на цифрови валути. Но ангажираните с тази дейност търговци (като професия) на криптовалути и компании плащат данък върху дохода. Няма ясни правила, които да определят дали даден инвеститор е търговец. Счита се, че ако търговията не е регулярна и системна, то потребителят не е търговец. 

Малайзия обсъжда приемането на специализирано законодателство за данъчното облагане на цифровите активи още от 2018 г. Целта е да се обхванат пропуските, но все още не е предложен конкретен законопроект. 

Хонг Конг – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Хонконг не е независима държава, а специален административен регион на Китай, който има свое законодателство. Градът-държава се стреми да привлече повече иновации в областта на финансовите технологии, поради което и местните власти са отворени към крипто компаниите: те само трябва да спазват изискванията на политиката KYC / AML.

Конвенционалните криптовалути като биткойн или етер се признават за виртуална стока. Притежателите им не плащат данък при продажбата им. Но жетоните могат да се разглеждат като ценни книжа. Тогава доходът от тях попада под съответното данъчно облагане. 

Компаниите, които търгуват с цифрови активи, търговците и тези, които получават заплати в криптовалути, следва да плащат корпоративен данък върху дохода от 8,25% върху печалбата си. 

Сингапур – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Сингапур е един от световните финансови центрове. Криптовалутите се признават като стоки или нематериално имущество, а транзакциите с тях се считат за бартер. Крипто компаниите трябва да получат лицензи от регулатора, за да оперират. 

Частните инвеститори не плащат данъци при продажбата на криптовалути, но компаниите плащат 7% ДДС за всяка крипто транзакция. Притежателите на платежни жетони могат да плащат данък, ако регулаторът прецени, че те са аналогични на ценните книжа. 

Салвадор – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Ел Салвадор изпреварва много държави с позитивната си нагласа по отношение на биткойн. От 9 септември първата криптовалута се превърна в законно платежно средство в страната заедно с щатския долар.

На 10 септември 2021 г. Хавиер Аргуте, юрисконсулт на президента на страната Найби Букеле, обяви , че страната няма да облага с данък доходите на чуждестранните инвеститори при продажбата на BTC. Това все още е завено намерение, което цели да привлече чуждестранни крипто инвеститори, и не е подкрепено със закон. 

За да получите постоянно пребиваване в страната, е необходимо да инвестирате в недвижими имоти или икономиката на страната поне 3 биткойна – малко над 130 200 долара. 

Карибски страни – данъчно облагане и регулация на криптовалутите

Няколко малки островни карибски държави привличат значителна част от инвестициите като в офшорни зони, и с предоставянето на финансови услуги. чуждестранните инвеститори са освободени от данък върху капиталовите печалби, ДДС и корпоративните данъци. 

Бермудите са юрисдикция на хиляди фирми, които дори нямат офис на територията на островите. За да бъдат привлечени повече крипто компании в страната, за тях е създадена специална регулация. През 2019 г. страната беше първата, която прие стабилната монета USDC (официалната валута на страната е щатският долар) за плащане на данъци и държавни мита.

Жителите на страната могат свободно да плащат с биткойни и да ги копаят. Продажбата и производството на криптовалути не се облагат с данъци, както и ICO и други дейности, свързани с криптовалути. 

Британските Вирджински острови също не налагат данъци върху капиталовите печалби на инвеститорите. Крипто компаниите, които са регистрирани на острова, също не плащат данък. Сред тях е голямата крипто борса Bitfinex, издател на стабилната монета Tether (USDT).

Кайманови острови също са благоприятна данъчна среда за крипто. Жителите на архипелага не плащат данъци за каквато и да е дейност, свързана с криптовалути. Една от големите фирми за блокчейн, регистрирани в страната, е BlockOne, емитентът на EOS.

САЩ засилват данъчното облагане на криптовалутите

Междувременно, на 10 август 2021 г. Сенатът на САЩ прие мащабен законопроект за т.нар. „разходи за инфраструктура“, чийто размер надхвърля 1,2 трилиона долара. Новият законопроект засилва данъчното облагане на криптовалутите в САЩ.

Документът съдържа 2702 страници и предвижда 1,2 трилиона долара разходи за изграждане на нова инфраструктура в страната през следващите десет години. Тя включва ремонт и създаване на нови пътища, летища, развитие на различни видове транспорт, обновяване на комуникациите, внедряване на високоскоростен интернет, развитие на „зелена“ енергия и електрически транспорт. 

Това е най-голямата модернизация на американската инфраструктура през последните десетилетия, благодарение на която САЩ да останат световен лидер и да спечелят в конкуренция с Китай. 

Финансирането на всички тези мерки трябва да бъде осигурено чрез повишаване на данъците, най-вече върху печалбите на големия бизнес. Предвижда се и повишаване на данъчното облагане в крипто сектора, за да бъдат осигурени 28 милиарда долара, които ще бъдат изразходвани за надграждане на транспортната и електроенергийната инфраструктура на страната.

Total
1
Shares
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Total
1
Share